“Dzirnavsala” nozīmē: Dzirnavsalas apmetne – akmens laikmeta dzīvesvieta Rugāju novada Rugāju pagastā, Pededzes kreisajā krastā, ~1,5 km uz dienvidaustrumkiem no Mieriņu ciema, kur mainoties Pededzes gultnei, izveidojies plašs sēklis – Dzirnavsaliņa, senlietas atrastas līdz 250 m garā joslā, kas datējamas ar neolītu, taču iegūtas arī bronzas un dzelzs laikmeta senlietas.

Avots: Tēzaurs

Meklēt vārda skaidrojumu

Meklēt vārda skaidrojumu: