“sagūstīt” nozīmē: Pakļaut (pretinieka karavīru, karaspēka vienību) valsts varas noteiktai nebrīvei, atņemot militāras darbības iespēju.

Avots: Tēzaurs