“atstreipuļot” nozīmē: Streipuļojot atvirzīties šurp; streipuļojot atvirzīties (kur, līdz kādai vietai u. tml.).

Avots: Tēzaurs